JAVNI POZIV na iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške za osobe starije životne dobi, osobe koje žive u nepovoljnim životnim uvjetima i osobe s invaliditetom

JAVNI POZIV

na iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške za osobe starije životne dobi, osobe koje žive u nepovoljnim životnim uvjetima i osobe s invaliditetom, u sklopu projekta „Zaželi“ (UP.02.1.1.05.0317) koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Općina Pirovac u sklopu projekta Zaželi (UP.02.1.1.05.0317) objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje socijane usluge potpore i podrške za osobe starije životne dobi,osobe koje žive u nepovoljnim životnim uvjetima i osobe s invaliditetom.
Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području Općine Pirovac, starije od 65 godina koji žive u staračkim ili samačkim kućanstvima kojima je prijeko potrebna pomoć druge osobe, osobe koje žive u nepovoljnim životnim uvjetima, te zbog svog zdravstvenog/fizičkog stanja imaju problema sa obavljanjem svakodnevnih aktivnosti i osobe s invaliditetom.

Tko se sve može prijaviti?

Na poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti osobe koje ispunjavaju barem jedan od sljedećih uvjeta:
• Osobe starije od 65 godina kojima je potrebna pomoć druge osobe pod uvjetom da im pomoć u kući ne mogu osigurati bračni drug ili djeca;
• Osobe mlađe od 65 godina u nepovoljnom položaju koje su teško pokretne ili nepokretne;
• Osobe koje žive u samačkim kućanstvima te kojima je prijeko potrebna pomoć druge osobe;
• Osobe koje zbog svog zdravstvenog/fizičkog stanja imaju problema pri obavljanju svakodnevnih aktivnost;
• Osobe koje pravo na socijalnu uslugu potpore i podrške osobama u nepovoljnom položaju ne ostvaruju po drugoj osnovi, dakle koje ne primaju pomoć od Centra za socijalnu skrb, bez obzira na visinu mirovine, ne postoji mirovinski cenzus;
• Koje nemaju sklopljen ugovor o doživotnom uzdržavanju;
• Osobe s invaliditetom.

Koje se besplatne usluge pružaju korisnicima? Besplatne usluge će obuhvaćati:

• dostava namirnica,
• pomoć u pripremi obroka u kućanstvu,
• pranje i glačanje rublja,
• održavanje čistoće stambenog prostora,
• ostale usluge u kući i okućnici,
• briga o higijeni i osobnom izgledu,
• pomoć pri oblačenju i svlačenju,
• posredovanje pri ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova,dostava pomagala i sl.),
• pružanje podrške kroz razgovore i druženja,
• pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,
• druge poslove vezane za skrb starijih i nemoćnih osoba.

Korisnici će uz to dobivati besplatne mjesečne pakete higijenskih potrepština u iznosu do 200,00 kuna.

Rokovi i način prijave

Zainteresirane osobe prijave mogu podnijeti u pisanom obliku i to poštom ili osobno isključivo na propisanom Obrascu za prijavu.

Obrazac za prijavu može se dobiti u prostorijama Općine Pirovac, Zagrebačka 23,radnim danom od 8.00 do 15.00 ili na web stranicama Općine Pirovac.

Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na sdresu:
Općina Pirovac, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac.

Popis dokumenata koje je potrebno dostaviti:
• popunjen i vlastoručno potpisan Obrazac za prijavu,
• preslika osobne iskaznice.
Rok za podnošenje prijave je do zaključno 16. prosinca 2020.

Kontakt za dodatne informacije:
• Nives Gulam – nives.gulam@pirovac.hr
• Branimira Salajić – branimira.salajic@pirovac.hr

KLASA: 550-01/20-01/03
URBROJ: 2182/11-03/3-20-1
Pirovac, 16. studenog 2020.

OPĆINA PIROVAC

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Gulam, bacc. oec., v.r.