ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Prethodno savjetovanje

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.
U tom smislu javni naručitelj obvezan je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za:

 • nabavu radova male i velike vrijednosti ili
 • nabavu robe ili usluga velike vrijednosti,

staviti slijedeću dokumentaciju/podatke na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

 • opis predmeta nabave,
 • tehničke specifikacije,
 • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
 • kriterije za odabir ponude i
 • posebne uvjete za izvršenje ugovora,

u trajanju od najmanje pet dana.

Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Prethodno savjetovanje

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.
U tom smislu javni naručitelj obvezan je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za:

 • nabavu radova male i velike vrijednosti ili
 • nabavu robe ili usluga velike vrijednosti,

staviti slijedeću dokumentaciju/podatke na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

 • opis predmeta nabave,
 • tehničke specifikacije,
 • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
 • kriterije za odabir ponude i
 • posebne uvjete za izvršenje ugovora,

u trajanju od najmanje pet dana.

Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Kontakt telefon:   +385(0)22 467 077