OPĆINSKI NAČELNIK

Izvršno tijelo Općine Pirovac

Izvršno tijelo Općine Pirovac je općinski načelnik koji obavlja izvršne poslove i zastupa Općinu Pirovac.
Sukladno provedenim izborima za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, održanim 16. svibnja 2021. godine izabran je:

Izvršno tijelo Općine Pirovac

Izvršno tijelo Općine Pirovac je općinski načelnik koji obavlja izvršne poslove i zastupa Općinu Pirovac.
U Općini Pirovac, kao jedinici lokalne samouprave koja ima do 10.000 stanovnika, općinski načelnik ima jednog zamjenika. Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.
Sukladno provedenim izborima za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, održanim 21. svibnja 2017. godine izabrani su:

Općinski načelnik
Ivan Gulam, bacc.oec.
Mail: ivan.gulam@pirovac.hr

Kontakt telefon:   +385(0)22 467 077