DOKUMENTI

Dokumenti i statutGrb i zastava Općine Pirovac

Grb Pirovca je u plavom štitu. Zlatni sv. Juraj s mačem i štitom stoji u srebrnom portalu. Sv. Juraj zaštitnik je mjesta a portal je onakav kakav još uvijek stoji na gradskim zidinama. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava plavi je gonfalon obrubljen žutim s tri trokutasto završavajuća repa i žutim resama uz donji rub. U sredini se nalazi žuto obrubljeni grb, iznad njega dvoredni lučni natpis imena općine, a u repovima su ornamenti od grančica masline, vinove loze i smokve.

Grb

Zastava

Počasna zastava

Grb i zastava Općine Pirovac

Grb Pirovca je u plavom štitu. Zlatni sv. Juraj s mačem i štitom stoji u srebrnom portalu. Sv. Juraj zaštitnik je mjesta a portal je onakav kakav još uvijek stoji na gradskim zidinama. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava plavi je gonfalon obrubljen žutim s tri trokutasto završavajuća repa i žutim resama uz donji rub. U sredini se nalazi žuto obrubljeni grb, iznad njega dvoredni lučni natpis imena općine, a u repovima su ornamenti od grančica masline, vinove loze i smokve.

Grb

Zastava

Počasna zastava
Kontakt telefon:   +385(0)22 467 077