Prostorni planovi

Prostorni planovi u izradi

Izmjene i dopune (IV) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac
- (Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna (IV) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac počinje 16. listopada 2023. godine, a završava 14. studenog 2023. godine.)
- IZVJEŠĆE o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna (IV) Prostornog plana uređenja Općine PirovacProstorni planovi na snazi

Prostorni plan uređenja Općine Pirovac
(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 20/06, 9/09, 02/14, 15/15, 10/18, 13/18 i 8/21 i Službeni vjesnik Općine Pirovac, broj 6/23)


Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko turističke zone Miran
(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 10/18 i Službeni vjesnik Općine Pirovac, broj 5/22)


Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone Torine
(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 11/15)


Urbanistički plan uređenja Luke nautičkog turizma – Marina Pirovac
(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 2/11)


Urbanistički plan uređenja Vrulje
(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 8/23)