Prostorni planovi

Prostorni planovi u izradi

Prostorni planovi na snazi

Prostorni plan uređenja Općine Pirovac
(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 20/06, 9/09, 02/14, 15/15, 10/18, 13/18 i 8/21 i Službeni vjesnik Općine Pirovac, broj 6/23 i 4/24)


Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko turističke zone Miran
(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 10/18 i Službeni vjesnik Općine Pirovac, broj 5/22)


Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone Torine
(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 11/15)


Urbanistički plan uređenja Luke nautičkog turizma – Marina Pirovac
(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 2/11)


Urbanistički plan uređenja Vrulje
(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 8/23)