Županija Šibensko-kninska odobrila 300 tisuća kuna

Župan dr. sc. Marko Jelić potpisao je sporazume o zajedničkom financiranju sanacije pomorskog dobra za 2022. godinu s predstavnicima primorskih gradova i općina Šibensko-kninske županije. Za ovu namjenu Šibensko-kninska županija osigurala je ukupno 3.095.000,00 kuna, odnosno milijun kuna više nego u 2021. godini.

Od tog iznosa Općini Pirovac odobreno je 300 tisuća kuna za “Projekt uređenja dijela šetnice uz more na područja Makirina”.

“Zahvaljujem se županu na novim značajnim bespovratnim sredstvima za uređenje šetnice uz more na našoj Makirini. Nakon što smo dvije faze u vrijednosti 1,3 milijuna kuna odradili sa 100% europskim sredstvima sad nastavljamo dalje sa onim nacionalnima. Na jesen ćemo tako uložiti oko 800 tisuća kuna na nastavku uređenja šetnice na Makirini budući da nam je nedavno i ministarstvo odobrilo značajna sredstva.”, rekao je načelnik Ivan Gulam.