ZAKLJUČAK o odabiru programa udruga građana za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Pirovac u 2020. godini

 

Na temelju članka 5. Odluke o kriterijima i postupcima predlaganja programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac (KLASA: 230-01/15-01/02, URBROJ: 2182/11-03-15-1, od 23. rujna 2015. godine), Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele financijskih sredstava udrugama građana Općine Pirovac donosi

ZAKLJUČAK
o odabiru programa udruga građana za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Pirovac u 2020. godini

1. Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac za 2020. godinu, odabiru se programi udruga građana za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Pirovac u 2020. godini, kako slijedi:

1. Pjevački zbor „Sv. Juraj”, Pirovac
Prihvatljivi programi su:
• Održavanje koncerata
• Klapa Šantarel – promicanje klapskog pjevanja
• Organizacija tradicionalne manifestacije – Susret zborova
• Smotra klapa – Trg Rudina
• Sudjelovanja na manifestacijama radi promocije mjesta Pirovac
Odobreno: 50.000,00 kuna

2. Boćarski klub „Pirovac”, Pirovac
Prihvatljivi programi su:
• Organizacija boćarskih turnira u centru mjesta
• Natjecanje u Županijskoj ligi i Zimskoj ligi – promocija imena Pirovac
Odobreno: 30.000,00 kuna

3. Udruga maslinara i uljara „Uljanica”, Pirovac
Prihvatljivi programi su:
• Edukativni seminari i stručne radionice
• Ljetne manifestacije – organizacija
• Sudjelovanje na manifestacijama i razna gostovanja radi promocije mjesta Pirovac
Odobreno: 12.000,00 kuna

4. Puhački orkestar Pirovac, Pirovac
Prihvatljivi programi su:
• Održavanje koncerata i zabavnih manifestacija
• Organizacija Glazbarske kužine
• Mala škola glazbe – edukacija novih članova
• Gostovanja – promocija imena Pirovac
• Proslava Dana Općine Pirovac
Odobreno: 85.000,00 kuna

5. Društvo sportske rekreacije „Spartan gym”, Pirovac
Prihvatljivi programi su:
• Rad na očuvanju, održavanju, poboljšanju i unapređenju zdravlja mještana Općine Pirovac
Odobreno: 10.000,00 kuna

6. Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Šibensko-kninske županije, Pirovac
Prihvatljivi programi su:
• Očuvanje sjećanja na Domovinski rat i stradalnike s područja Općine Pirovac te obilježavanje spomendana i obljetnica
• Pomoć i edukacija braniteljima s područja Općine o njihovim pravima kao i svaka druga pomoć – pravna, psihološka itd.
Odobreno: 10.000,00 kuna

7. Malonogometni klub „Pirovac”, Pirovac
Prihvatljivi programi su:
• Sudjelovanje u natjecanjima – malonogometna liga „ŠKŽ” i Veteranska liga – promicanje imena Pirovac
• Promicanje, razvitak i unapređenje malonogometnog sporta, nogometna poduka i trening igrača
Odobreno: 50.000,00 kuna

8. Kulturno umjetnička udruga „Bezdan”, Pirovac
Prihvatljivi programi su:
• Sudjelovanje na smotrama i večerima folklora
• Organizacija večeri folklora i domaćih slastica
• Organizacija večeri „Čuvari pirovačkog kulturnog blaga”
• Suorganizacija festivala „Oj divojko diži se iz dvora”
• Razne ostale manifestacije – susreti KUD-ova
• Organizacija koncerata
• Očuvanje kulturne baštine na području Općine Pirovac
Odobreno: 35.000,00 kuna

9. Klub dobrovoljnih darivatelja krvi „Zloselo”, Pirovac
Prihvatljivi programi su:
• Organiziranje akcija darivanja krvi u Općini Pirovac tokom cijele godine
• Podizanje zdravstvene kulture, organiziranje seminara i drugih stručnih skupova
• Ostvarivanje suradnje s drugim ili sličnim udrugama/organizacijama u zemlji i inozemstvu
Odobreno: 15.000,00 kuna

10. Društvo sportske rekreacije „Fortuna”, Pirovac
Prihvatljivi programi su:
• Organizacija „Evil village Trail”
• Promicanje, razvitak i unapređenje sporta kroz programe sportske rekreacije
• Sudjelovanje članova udruge na utrkama u zemlji i inozemstvu
Odobreno: 15.000,00 kuna

2. Odobrena financijska sredstva za realizaciju odabranih programa bit će potvrđena nakon donošenja Proračuna Općine Pirovac za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu.

3. Ovaj Zaključak objavit će se na mrežnoj stranici Općine Pirovac (www.pirovac.hr).

Klasa: 230-01/19-01/02
Urbroj: 2182/11-03-19-15
Pirovac, 15. studenoga 2019.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA DODJELE
FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA GRAĐANA
OPĆINE PIROVAC