Uvedena potpuna transparentnost proračuna u Općini Pirovac!

Od 17. prosinca možete pregledavati sve isplate iz općinskog proračuna Općine Pirovac.

Za transparentnost općine već godinama dobivamo najvišu ocjenu od Instituta za javne financije (IJF) koji iz godine u godinu analizira proračunsku transparentnost županija, gradova i općina, a sada to podižemo na još višu razinu među prvim općinama u Dalmaciji i Hrvatskoj.

„ Godinama se trudimo biti u vrhu u RH po transparentnosti rada, a sada nakon softverskih priprema uvodimo i pregled svih naših isplata. Iako smo u kampanji najavili da ćemo sustav uvesti od 2022. godine pripremu smo odradili brže i vide se sve uplate već od 01. listopada tekuće godine. Vjerujem da će građanima ovo biti vrijedan i koristan alat kako bi se još više uvjerili u transparentan rad naše općine.“, rekao je načelnik Ivan Gulam.

Više na: https://transparentno.pirovac.otvorenaopcina.hr/isplate/sc-isplate