Potpisan Ugovor o financiranju iz tipa operacije 7.4.1. za projekt uređenja Groblja Sv. Ante u iznosu od 215 tisuća kuna

Nakon administrativne kontrole i postupka ocjenjivanja Općina Pirovac potpisala je Ugovor o financiranju iz tipa operacije 7.4.1. za projekt uređenja Groblja Sv. Ante koji se provodi putem LAG-ova unutar podmjere 19.2.

Ugovor je potpisan sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a intenzitet potpore je 90% od ukupno prihvatljivih troškova utvrđenih na temelju Plana nabave. Procijenjeni iznos potpore iznosi 214.962,50 kuna, a temeljem kriterija odabira LAG “More249” dodijelio je projektu 55 bodova te je daljnjom provjerom APPRRR potvrdio dodijeljeni iznos bodova.

Prijavljenim projektom rekonstrukcije groblja sv. Ante predviđeno je uređenje popločenja u zonama prilaznog trga, trga za okupljanje smještenog iza crkve, te pješačkih puteva na groblju. Također je predviđeno hortikulturno rješenje koje obuhvaća izradu zelenog pojasa oko cijelog groblja te zelenih otoka ukomponiranih u pješačke zone groblja. U zoni prilaznog trga uz jugozapadni rub čestice projektiran je i zeleni pojas s betonskim klupicama koje će služiti za odmor posjetiteljima groblja.

“Potpisanim ugovorom o financiranju korak smo bliže uređenju Groblja Sv. Ante koji će napokon dobiti izgled kakav i zaslužuje. Ovaj projekt smatramo od iznimne važnosti za našu općinu, a u nadolazećem periodu ćemo raspisati i natječaj za izvođača radova. Osim samog širenja groblja I izgradnje novih grobnih mjesta u prethodnim godinama, ovim projektom uređenja zone prilaznog trga I popločane pješačke staze stvorit će se sasvim nova vizura mjesnog groblja.”, rekao je načelnik Ivan Gulam.