Pirovačkim udrugama u 2020. godini dodijeljeno 714 tisuća kuna za sufinanciranje rada i programa udruga

Danas su u Općinskoj vijećnici potpisani ugovori između općine Pirovac i udruga o financijskoj potpori programima i projektima od javnog značaja u kulturi, sportu, socijalnoj i drugoj skrbi za 2020. godinu.
U 2020. godini Općina Pirovac financirat će rad udruga u iznosu od 714.000,00 kn.

„Hvala vam na suradnji u protekloj godini i na svima aktivnostima koje provodite kojima se podiže kvaliteta života na području Pirovca. Čestitam vam na svim aktivnostima kojima promovirate naš Pirovac. Općina je i u ovoj godini osigurala znatna sredstva kako bi nagradili vaš volonterizam i kako bi mogli nesmetano nastaviti vaš rad za boljitak mjesta.”, rekao je načelnik općine Ivan Gulam.

Općinskim proračunom predviđena su sredstva za sljedeće udruge:

 Naziv udruge

Sredstva 2020. (KN)

KUU „BEZDAN“ PIROVAC

35.000

PUHAČKI ORKESTAR PIROVAC

85.000

PJEVAČKI ZBOR „SV. JURAJ“

50.000

MNK PIROVAC

50.000

BOČARSKI KLUB „PIROVAC“

30.000

DSR „SPARTAN GYM“

15.000

DVD PIROVAC

315.000

OŠ PIROVAC

20.000

KDDK „ZLOSELO“

15.000

ŽUPA GOSPE OD KARMELA

20.000

HGSS STANICA ŠIBENIK

10.000

LAG I LAGUR

7.500

UDRUGA UHBDDR ŠKŽ

10.000

UDRUGA MASLINARA I ULJARA “ULJANICA”

12.000

KARATE ŠKOLA PIROVAC

20.000

LOVAČKO DRUŠTVO “KAMENJARKA”

20.000

UKUPNO

714.500