Općini Pirovac odobreno novih 291.018,75 kuna iz EU fondova

Tijekom trajanja pandemije Općina Pirovac prijavila se na Poziv za dostavu projektnog  prijedloga Uspostava reciklažnih dvorišta u sklopu Operativnog plana  Konkurentnost i kohezija 2014-2020 te joj je odobren prijavljen projekt „Reciklažnim dvorištem do održivog razvoja“. Stopa sufinanciranja iz Kohezijskog fonda iznosi 85%, dok će ostatak biti osiguran općinskim proračunom.

„Zadovoljni smo što smo prošli na još jednom projektu i ponovno osigurali značajna sredstva za našu općinu čime u kontinuitetu dokazujemo da smo tu zbog interesa građana te da i male općine mogu biti primjeri uspješnog povlačenja EU sredstava. Već su priprema i razna tehnička dokumentacija kako bismo zatražili nova EU sredstva.“, rekao je načelnik Ivan Gulam.