Općina Pirovac sufinancira sa 50% nabavku školskih udžbenika

Nastavno na odluku Vlade Republike Hrvatske koja će osigurati besplatne obvezne udžbenike za sve polaznike osnovnih škola kako bi u potpunosti omogućili besplatne školske knjige, Općina Pirovac je i ovoj financijski izazovnoj godini osigurala sredstva za nabavu preostalih knjiga – radnih bilježnica za školsku godinu 2020./21. i to za sve polaznike Osnovne škole Pirovac.

Slijedom navedenog, predmetno sufinanciranje u iznosu od 70.000,00 kuna realizirat će se na način da će Općina Pirovac nabaviti sve preostale školske knjige koje nisu predmet financiranja od strane nadležnog ministarstva, a koje će učenici preuzeti u OŠ Pirovac.

Želimo Vam uspješnu i sigurnu novu školsku godinu 2020./21.!