IZBORI za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Pirovac

REZULTATI IZBORA