OBAVIJEST O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MENDULA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Na temelju članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Mendula i Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Mendula za pedagošku godinu 2022./2023. koje je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mendula dana 13. travnja 2022. (KLASA: 601-05/22-01/17, URBROJ: 2182-11-34-1/2-01-22-1) Dječji vrtić Mendula objavljuje

OBAVIJEST O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MENDULA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Prijave za upis djece podnose se od 2. svibnja do 16. svibnja 2022. putem linka platforme OrdyBee-a ( https://mendula.ordybee.com/). Detaljan opis u koracima je objavljen na službenoj web stranici Vrtića, kao i oglasnoj ploči.
I. VRSTE PROGRAMA

• Redoviti cjelodnevni program za skupinu djece rane dobi
• Redoviti cjelodnevni program za skupinu djece predškolske dobi
• Redoviti poludnevni program za skupinu djece predškolske dobi s ručkom
• Redoviti poludnevni program za skupinu djece predškolske dobi s užinom
• Program Predškole

U skupinu djece rane dobi se upisuju djeca koja do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine navrše jednu godinu života.
U skupinu djece predškolske dobi se upisuju djeca koja do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine navrše tri godine života.

II. UVJETI UPISA I NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU

Informacije o uvjetima, ostvarivanju prednosti pri upisu te načinu provođenja upisa, nalaze se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Mendula ( www.djecjivrticmendula.hr ), a čine sastavni dio Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Mendula za pedagošku godinu 2022./2023.

III. REZULTATI UPISA

Lista reda prvenstva s rezultatima prijava upisa bit će objavljena na mrežnim stranicama Vrtića, kao i oglasnoj ploči do 20. svibnja 2022. godine.
Rezultati upisa djece biti će objavljeni na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mendula, kao i službenoj web stranici Općine Pirovac do 15. lipnja 2022. godine.