OBAVIJEST O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA MENDULA PIROVAC

dječji vrtić Mendula provodi upise za djecu rane i predškolske dobi za pedagošku godinu 2021./2022. Prema Pravilniku o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Mendula u vrtić se mogu upisati djeca od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu. Dijete koje do 31.08. tekuće godine navrši godinu dana života upisuje se u skupinu djece rane dobi, odnosno djeca koja do 31.08. tekuće godine navršavaju tri godine života upisuju se u skupinu djece predškolske dobi.
Zahtjevi za upis će se zaprimati od 28. lipnja do 1. srpnja 2021. u prostorijama Dječjeg vrtića Mendula, Don Balda Vijalića 9A, u vremenskom razdoblju od 8.00-11.00, ili na službeni mail: info@djecjivrticmendula.hr

Zahtjeve za upis, kao i Inicijalne upitnike možete preuzeti na službenoj web stranici Dječjeg vrtića Mendula, www.djecjivrticmendula.hr

Molimo da sva dokumentacija bude predana u navedenom vremenu te potpuna jer u suprotnosti se neće razmatrati.

Unaprijed hvala!

PRIVREMENA RAVNATELJICA
Emilia Urem Baković

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE