OBAVIJEST o provedbi postupka imenovanja sudaca porotnika

OBAVIJEST
o provedbi postupka imenovanja sudaca porotnika

Obavještavaju se svi zainteresirani žitelji Općine Pirovac da se mogu prijaviti za kandidata za imenovanje sudaca porotnika, kako slijedi:

– sudac porotnik u Županijskom sudu u Šibeniku.

Zainteresirani se mogu prijaviti u općinskoj upravi uz prethodnu najavu telefonskim putem, svaki radni dan u vremenu od 8 – 10,30 i 11 – 14 sati, zaključno do 27. studenoga 2020. godine.

Za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika. Sudac porotnik ne bi smio biti član političke stranke, niti se baviti političkom djelatnošću.

Sukladno članku 119. stavku 1. Zakona o sudovima («Narodne novine», broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18. i 126/19.), suce porotnike predlaže Općinsko vijeće, a imenuje ih Županijska skupština Šibensko-kninske županije.

KLASA: 119-01/20-01/03
URBROJ: 2182/11-02-20-2
Pirovac, 27. listopada 2020.

OPĆINA PIROVAC