OBAVIJEST o promjeni termina održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Sukladno objavljenom Javnom natječaju za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

OBAVIJEST
o promjeni termina održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Odgađa se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto referent – prometni redar, prvotno zakazana za dan 3. studenoga 2020. godine. Naime, zbog dvoje zaraženih općinskih djelatnika svi ostali zaposlenici općinske uprave su pod mjerama samoizolacije.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za odnosno radno mjesto će se provesti dana 12. studenoga 2020. godine (četvrtak), u prostorijama Općine Pirovac, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac, prema sljedećem rasporedu:
I. pisano testiranje – početak u 9 sati,
II. intervju – početak u 9,45 sati.

KLASA: 112-02/20-01/01
URBROJ: 2182/11-03/1-20-8
Pirovac, 2. studenoga 2020.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA