OBAVIJEST korisnicima pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2021. godini

Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.), pravo na troškove ogrjeva, u iznosu od 1.050,00 kuna, ostvaruju isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje Centar za socijalnu skrb Šibenik, a korisnik se za ostvarivanje prava na troškove ogrjeva obraća nadležnoj jedinici lokalne samouprave, odnosno u konkretnom slučaju, Općini Pirovac.

Stoga, pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade da zaključno do dana 31. listopada 2021. godine u Općini Pirovac, Zagrebačka 23, Pirovac, podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2021. godini. Uz zahtjev se obvezno prilažu:
– preslika rješenja/potvrde o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
– preslika osobne iskaznice,
– pisana izjava korisnika da se u kući/stanu grije na drva.

Nepotpuni zahtjevi se neće uvažiti od strane Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata Šibensko-kninske županije, koji osigurava financijska sredstva za isplatu navedene pomoći.

KLASA: 551-01/21-01/13
URBROJ: 2182/11-02-21-2
Pirovac, 20. rujna 2021.

OPĆINA PIROVAC