OBAVIJEST korisnicima pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2020. godini

Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19. i 64/20.), pravo na troškove ogrjeva, u iznosu od 1.050,00 kuna, ostvaruju isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje Centar za socijalnu skrb Šibenik, a korisnik se za ostvarivanje prava na troškove ogrjeva obraća nadležnoj jedinici lokalne samouprave, odnosno u konkretnom slučaju, Općini Pirovac.

Stoga, pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade da zaključno do dana 31. listopada 2020. godine u Općini Pirovac, Zagrebačka 23, Pirovac, podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2020. godini. Uz zahtjev se obvezno prilažu:
– preslika rješenja/potvrde o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
– preslika osobne iskaznice,
– pisana izjava korisnika da se u kući/stanu grije na drva.

Nepotpuni zahtjevi se neće uvažiti od strane Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije, koji osigurava financijska sredstva za isplatu navedene pomoći.

KLASA: 551-08/20-01/18
URBROJ: 2182/11-02-20-2
Pirovac, 14. rujna 2020.

OPĆINA PIROVAC

 

OBRAZAC I – zahtjev za podmirenje troškova ogrjeva OBRAZAC II – izjava da se korisnik grije na drva