OBAVIJEST korisnicima pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2019. godini

Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine”, broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.), pravo na troškove ogrjeva, u iznosu od 950,00 kuna, ostvaruju isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje Centar za socijalnu skrb Šibenik, a korisnik se za ostvarivanje prava na troškove ogrjeva obraća nadležnoj jedinici lokalne samouprave, odnosno u konkretnom slučaju, Općini Pirovac.

Stoga, pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade da zaključno do dana 31. listopada 2019. godine u Općini Pirovac, Zagrebačka 23, Pirovac, podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2019. godini. Uz zahtjev se obvezno prilažu:
– preslika rješenja/potvrde o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
– preslika osobne iskaznice,
– pisana izjava korisnika da se u kući/stanu grije na drva.

Nepotpuni zahtjevi se neće uvažiti od strane Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije, koji osigurava financijska sredstva za isplatu navedene pomoći.

Klasa: 551-08/19-01/01
Urbroj: 2182/11-03-19-2
Pirovac, 30. rujna 2019.

OPĆINA PIROVAC

OBRAZAC I – zahtjev za podmirenje troškova ogrjeva.pdf

OBRAZAC II – izjava da se korisnik grije na drva.pdf