Lista kandidata za dodjelu stipendija Općine Pirovac za akademsku godinu 2019./20.

Na temelju članka 10. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 13/14.), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pirovac utvrdilo je listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za akademsku godinu 2019./20.

Listu kandidata možete pregledati u prostorijama Općine Pirovac, a svi kandidati će biti i pismeno obaviješteni.

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Ante Čubrić, dipl. oec., v. r.