Konstituiranje Općinskog vijeća Općine Pirovac

1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Pirovac održana je 14. lipnja 2021. godine u Kino dvorani Pirovac u Pirovcu, s početkom u 9 sati. Sjednicu je sazvao i predsjedavao do određivanja člana Općinskog vijeća koji je preuzeo predsjedavanje sjednicom do izbora predsjednika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pirovac.

Sukladno predloženom dnevnom redu izvršen je izbor Mandatne komisije koja je na konstituirajućoj sjednici izvijestila Općinsko vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika, kao i o pisanim izjavama o mirovanjima mandata.

Potom je uslijedilo davanje svečane prisege članova Općinskog vijeća te izbor Odbora za izbor i imenovanja.

Za predsjednika Općinskog vijeća jednoglasno je izabran Igor Meić, odnosno za potpredsjednicu Martina Krpetić te se sukladno odredbi članka 32. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Općinsko vijeće Općine Pirovac smatra konstituiranim.