Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Pirovac

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine», broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.),

s a z i v a m

1. konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
14. lipnja 2021. godine (ponedjeljak), s početkom u 9 sati.
Sjednica će se održati u Kino dvorani Pirovac, Pirovac, Trg Domovinskog rata 18.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

– Utvrđivanje kvoruma,
1. Izbor Mandatne komisije,
2. Izvješće Mandatne komisije o mandatima članova Općinskog vijeća i verifikacija mandata,
– utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,
– svečana prisega članova Općinskog vijeća,
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

Izabrani vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PROČELNIK
Marin Barić, dipl. oec., v. r.