IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

Sukladno odredbi članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/19, 98/19.) nositelj izrade Plana Općina Pirovac i stručni izrađivač Plana Jurcon projekt d.o.o. Zagreb sačinili su:

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI
o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/19, 98/19 .), te provedene ponovne javne rasprave o Prijedlogu (III) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Plan), sačinjava se Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTA