8. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.), iz opravdanog razloga, u kratkom roku

s a z i v a m

8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan 

13. travnja 2014. godine (nedjelja), s početkom u 17,00 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.
Za sjednicu predlažem sljedeći

dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane 01. ožujka 2014. godine,
 2. Izvješće o radu načelnika Općine Pirovac za razdoblje od 01.07.2013. do 31.12.2013. godine,
 3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Pirovac za 2013. godinu,
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2013. godinu,
 5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2013. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada trgovačkom društvu „Vrilo“ d.o.o.,
 7. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Pirovac,
 8. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Pirovac za 2013. godinu,
 9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama,
 10. Prijedlog Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Pirovac i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za 2014. godinu,
 11. Ostala pitanja.

 

Materijali uz prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada trgovačkom društvu „Vrilo“ d.o.o. dostavljeni su uz poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća, u elektronskom obliku, dostupni su i na službenim internetskim stranicama Općine Pirovac, www.pirovac.hr.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, direktor trgovačkog društva „Vrilo“ d.o.o. te predsjednici mjesnih odbora Kašića i Putičanja kao gosti.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA 

PRVI DIO

DRUGI DIO