8. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 54. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/21., i «Službeni vjesnik Općine Pirovac», broj 1/22.),

s a z i v a m

8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
20. rujna 2022. godine (utorak), s početkom u 9 sati. 

Sjednica će se održati u Kino dvorani Pirovac, Pirovac, Trg Domovinskog rata 18.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane 27. lipnja 2022. godine,
2. Prijedlog Izmjena i dopuna (I.) Proračuna Općine Pirovac za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu,
3. Prijedlog Izmjena (I.) Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2022. godinu, 4. Prijedlog Izmjena (I.) Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2022. godinu,
5. Prijedlog Izmjene (I.) Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2022. godinu,
6. Prijedlog Izmjene (I.) Programa javnih potreba u sportu Općine Pirovac za 2022. godinu,
7. Prijedlog Izmjena (I.) Programa socijalnih potreba Općine Pirovac za 2022. godinu,
8. Prijedlog Izmjene (I.) Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu,
9. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pirovac za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2022. godine,
10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu,
11. Prijedlog Odluke o nabavi službenog vozila za potrebe Općine Pirovac,
12. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture (dio ulice Urem Kapetana),
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Mendula,
14. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2022. godine,
15. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2022. godine,
16. Godišnje financijsko izvješće trgovačkog društva Vrilo d.o.o. Pirovac za 2021. godinu,
17. Financijsko izvješće Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pirovac za 2021. godinu.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, voditeljica Službe za financije općinske uprave te direktor trgovačkog društva Vrilo d.o.o. Pirovac.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Igor Meić, bacc. oec., v. r.

 

PREUZIMANJE MATERIJALA