7. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m

 

7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan 

01. ožujka 2014. godine (subota), s početkom u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća održane 23. prosinca 2013. godine,
 2. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Pirovac za razdoblje od 01.07. do 31.12.2013. godine,
 3. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01.07. do 31.12.2013. godine,
 1. Prijedlog Odluke o provođenju financijske revizije poslovanja Općine Pirovac za razdoblje od 2005. do 2013. godine,
 2. Zahtjev investitora trgovačkog društva „Adriatic charter“ d.o.o. Zlatna luka, Sukošan, za potpunim oslobođenjem od plaćanja komunalnog doprinosa,
 1. Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobođenju investitora trgovačkog društva „Adriatic charter“ d.o.o. Zlatna luka, Sukošan, od plaćanja komunalnog doprinosa,
 2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2014. godini,
 3. Prijedlog Mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga (ciljanih) Izmjena i dopuna (V) Prostornog plana Šibensko-kninske županije,
 4. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada trgovačkom društvu „Vrilo“ d.o.o.,
 5. Prijedlog Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Pirovac,
 6. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Pirovac,
 7. Prijedlog Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za priznanja,
 8. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
 9. Ostala pitanja (inicijativa vijećnika gosp. Borislava Čubrića za zaštitom digniteta „Pirovačke noći“ kao manifestacije od iznimnog interesa za Općinu Pirovac, predstavka mještanina gosp. Ante Savića i dr.)

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća, u elektronskom obliku, dostupni su i na službenim internetskim stranicama Općine Pirovac, www.pirovac.hr.
Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te predsjednici mjesnih odbora Kašića i Putičanja kao gosti.
Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA