6. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.), uz skraćeni rok za dostavu materijala iz osobito opravdanog razloga,

s a z i v a m

6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan

23. prosinca 2013. godine (ponedjeljak), s početkom u 14,00 sati.
Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća održane 16. prosinca 2013. godine,
2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna (I) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća, u elektronskom obliku, dostupni su i na službenim internetskim stranicama Općine Pirovac, www.pirovac.hr.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te predsjednici Mjesnih odbora Kašića i Putičanja kao gosti.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 6. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA