5. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 54. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/21.),

s a z i v a m

5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
31. siječnja 2022. godine (ponedjeljak), s početkom u 10 sati.

Sjednica će se održati u Kino dvorani Pirovac, Pirovac, Trg Domovinskog rata 18.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane 13. prosinca 2021. godine,
2. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac,
3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pirovac,
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Pirovac,
5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture (dio Trga sv. Nediljice),
6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2022. godini,
7. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. 07. – 31. 12. 2021. godine,
8. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. 07. – 31. 12. 2021. godine,
9. Prijedlog Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i članova Odbora za priznanja.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik te direktor trgovačkog društva Vrilo d.o.o. .

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Igor Meić, bacc. oec., v. r.