4. sjednica Općinskog vijeća Općine Pirovac

Temeljem članaka 54. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/21.),

s a z i v a m

4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
13. prosinca 2021. godine (ponedjeljak), s početkom u 10 sati.

Sjednica će se održati u Kino dvorani Pirovac, Pirovac, Trg Domovinskog rata 18.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane 5. studenoga 2021. godine,
2. Prijedlog Proračuna Općine Pirovac za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu,
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pirovac za 2022. godinu,
4. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2022. godinu,
5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2022. godinu,
6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2022. godinu,
7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Pirovac za 2022. godinu,
8. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Pirovac za 2022. godinu,
9. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu,
10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2021. godini,
11. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pirovac u 2022. godini,
12. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pirovac i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu,
13. Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Pirovac u 2021. godini.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik te voditeljica Službe za financije općinske uprave.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Igor Meić, bacc. oec., v. r.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE