26. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13., 9/18. i 7/20.),

s a z i v a m

26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
13. travnja 2021. godine (utorak), s početkom u 11 sati.

Sjednica će se održati u Kino dvorani Pirovac, Pirovac, Trg Domovinskog rata 18.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća održane 23. veljače 2021. godine,
2. Prijedlog Izmjena i dopuna (I.) Proračuna Općine Pirovac za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu (Prijedlog Izmjena i dopuna (I.) Plana razvojnih programa Općine Pirovac za razdoblje od 2021. – 2023. godine),
3. Prijedlog Izmjena (I.) Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2021. godinu,
4. Prijedlog Izmjene (I.) Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2021. godinu,
5. Prijedlog Izmjena (I.) Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2021. godinu,
6. Prijedlog Izmjene (I.) Programa socijalnih potreba Općine Pirovac za 2021. godinu,
7. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac,
8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Mendula,
9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Mendula,
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Mendula,
11. Prijedlog Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Mendula od roditelja-korisnika usluga,
12. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje nekretnine vlasništva Općine Pirovac Dječjem vrtiću Mendula,
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Izrada i montaža nadstrešnice na tržnici“,
14. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pirovac za 2020. godinu,
15. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Pirovac za 2020. godinu,
16. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik te voditeljica Službe za financije općinske uprave.
Predstavljanje Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac će provesti Sara Lalić, d.i.a., članica Stručnog tima u izradi Plana („Jurcon projekt“ d.o.o. Zagreb).

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
oec. Zvonimir Dobrović, v. r.