24. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m 
24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
05. listopada 2016. godine (srijeda), s početkom u 17,30 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća održane 26. srpnja 2016. godine,
2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pirovac za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2016. godine,
3. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pirovac i Godišnjeg plana
razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu,
4. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pirovac
za razdoblje od 2016. – 2019. godine,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
6. Ostala pitanja.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika i predsjednici Mjesnih odbora Kašića i Putičanja.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 24. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA