21. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13. i 9/18.),

s a z i v a m

21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
4. lipnja 2020. godine (četvrtak), s početkom u 9 sati.

Sjednica će se održati u Kino dvorani Pirovac, Pirovac, Trg Domovinskog rata 18.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća održane 11. ožujka 2020. godine,
2. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac,
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pirovac za 2019. godinu,
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu,
5. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za
2019. godinu,
6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za
2019. godinu,
7. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pirovac za 2019. godinu,
8. Prijedlog Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja
epidemije uzrokovane virusom COVID-19,
9. Prijedlog Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja naknade za korištenje javnih površina za
vrijeme trajanja epidemije uzrokovane virusom COVID-19,
10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Torine,
11. Prijedlog Izmjena (I.) Programa socijalnih potreba Općine Pirovac za 2020. godinu,
12. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pirovac za
razdoblje od 2020. – 2023. godine.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te voditeljica Službe za financije.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREUZIMANJE MATERIJALA