20. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m
20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan

2. veljače 2016. godine (utorak), s početkom u 17,30 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.
Za sjednicu predlažem sljedeći

dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća održane 30. studenoga 2015. godine,
2. Godišnji financijski izvještaj trgovačkog društva „Vrilo“ d.o.o. Pirovac za 2014. godinu
– rasprava o financijskom stanju i poslovanju društva.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te direktor trgovačkog društva „Vrilo“ d.o.o.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 20. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA