19. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m
19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
30. studenoga 2015. godine (ponedjeljak), s početkom u 18,30 sati. 

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.
Za sjednicu predlažem sljedeći

dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća održane 07. listopada 2015. godine,
 2. Prijedlog Proračuna Općine Pirovac za 2016. godinu (Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Pirovac za 2017. i 2018. godinu i Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Pirovac za razdoblje od 2016. – 2018. godine),
 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pirovac za 2016. godinu,
 4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za    2016. godinu,
 5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2016. godinu,
 6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2016. godinu,
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Pirovac za 2016. godinu,
 8. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Pirovac za 2016. godinu,
 9. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu,
 10. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Pirovac,
 11. Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Pirovac u 2015. godini,
 12. Prijedlog Izmjena Programa gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Pirovac za 2015. godinu,
 13. Prijedlog Odluke o umanjenju isplate sredstava za redovito godišnje financiranje političke stranke Loza nezavisna lista – LOZA u 2015. godini,
 14. Ostala pitanja.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća, u elektronskom obliku, dostupni su i na službenim internetskim stranicama Općine Pirovac, www.pirovac.hr.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, voditeljica Službe za financije JUO te predsjednici mjesnih odbora Kašića i Putičanja, kao gosti.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v.r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 19. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA