18. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

 s a z i v a m

18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
07. listopada 2015. godine (srijeda), s početkom u 18,00 sati 

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća održane 23. srpnja 2015. godine,
 2. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,
 3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pirovac za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,
 4. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,
 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pirovac za 2015. godinu,
 6. Prijedlog Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2015. godinu,
 7. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2015. godinu,
 8. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2015. godinu,
 9. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Pirovac za 2015. godinu,
 10. Prijedlog Izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu,
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnoga prostora,
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika,
 13. Procjena ugroženosti stanovništva, kulturnih i materijalnih dobara i okoliša za Općinu Pirovac,
 14. Ostala pitanja.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća, u elektronskom obliku, dostupni su i na službenim internetskim stranicama Općine Pirovac, www.pirovac.hr.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, voditeljica Službe za financije JUO te predsjednici mjesnih odbora Kašića i Putičanja, kao gosti.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

 

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 18. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA