18. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13. i 9/18.),

s a z i v a m

18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
31. listopada 2019. godine (četvrtak), s početkom u 9 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća održane 19. kolovoza 2019. godine,
2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pirovac za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2019. godine,
3. Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
4. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Pirovac,
5. Prijedlog Odluke o određivanju imena ulice na području naselja Pirovac,
6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora,
7. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pirovac i Godišnjeg plana
razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te voditeljica Službe za financije.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 18. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA