17. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m

17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
13. srpnja 2015. godine (ponedjeljak), s početkom u 19,00 sati.
Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća održane 15. travnja 2015. godine,
2. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Torine,
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade,
4. Prijedlog Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Pirovac i Smjernice
za organizaciju i razvoj sustava za 2015. godinu,
5. Financijsko izvješće DVD-a Pirovac za 2014. godinu,
6. Financijsko izvješće udruga građana koje djeluju na području Općine Pirovac za 2014. godinu,
7. Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti izvršavanja proračuna
Općine Pirovac u 2013. i 2014. godini,
8. Ostala pitanja.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća, u elektronskom obliku, dostupni su i na službenim internetskim stranicama Općine Pirovac, www.pirovac.hr.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te Tito Kosty, d.i.a., predstavnik tvrtke „Jurcon projekt” d.o.o. .

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

 

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 17. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA