6. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 54. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/21., i «Službeni vjesnik Općine Pirovac», broj 1/22.),

s a z i v a m

6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
11. travnja 2022. godine (ponedjeljak), s početkom u 9 sati.
Sjednica će se održati u Kino dvorani Pirovac, Pirovac, Trg Domovinskog rata 18.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća održane 31. siječnja 2022. godine,
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pirovac za 2021. godinu,
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu,
4. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2021. godinu,
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2021. godinu,
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Pirovac,
7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Mendula“,
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija groblja
Sv. Ante u Pirovcu – II faza“,
9. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Pirovac,
10. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Pirovac za 2021. godinu,
11. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Mendula“ za 2021. godinu.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik te ravnateljica Dječjeg vrtića „Mendula“.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Igor Meić, bacc. oec., v. r.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE