Lista kandidata za dodjelu stipendija Općine Pirovac

Na temelju članka 10. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 13/14.), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pirovac utvrđuje

LISTU KANDIDATA
za dodjelu stipendija Općine Pirovac

I.

Utvrđuje se lista kandidata za dodjelu stipendija Općine Pirovac za akademsku godinu 2020./21., kako slijedi:

Ostvareni bodovi
1 Iva Troskot 59
2 Lucija Vukman 55
3 Alma Šarić 50
4 Antonia Čubrić 44
5 Filip Gulam 44
6 Duje Čubrić 36
7 Manuela Erak 34
8 Kristina Gulam 31
9 Mihaela Grigić 26
10 Karlo Lazar 26
11 Marija Gulam 23
12 Robert Garofulić 21
13 Robert Urem 9

II.

Pravo na dodjelu stipendije ostvaruju kandidati iz točke I. ove liste, od rednog broja 1. do zaključno rednog broja 10.

III.

Kandidati čiji zahtjevi za dodjelu stipendije nisu bodovani:
– Ivana Vukman – član istog domaćinstva ostvario pravo na dodjelu stipendije (sestra),
– Tea Lazar – član istog domaćinstva ostvario pravo na dodjelu stipendije (brat),
– Đino Trošić – nepotpuna dokumentacija.

IV. 

Ova lista kandidata će se objaviti na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Pirovac.

KLASA: 602-01/20-01/02
URBROJ: 2182/11-02-20-18
Pirovac, 20. listopada 2020.

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA
OPĆINE PIROVAC

 

PREDSJEDNIK
Ante Čubrić, dipl.oec.