23. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13., 9/18. i 7/20.),

s a z i v a m

23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
27. listopada 2020. godine (utorak), s početkom u 9 sati.

Sjednica će se održati u Kino dvorani Pirovac, Pirovac, Trg Domovinskog rata 18.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća održane 27. srpnja 2020. godine,
2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pirovac za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2020. godine,
3. Prijedlog Odluke o promjeni granice naselja između Općine Pirovac i Općine Tisno,
4. Prijedlog Odluke o porezima Općine Pirovac,
5. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pirovac u 2021. godini,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,
7. Financijsko izvješće Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pirovac za 2019. godinu.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te voditeljica Službe za financije općinske uprave.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
oec. Zvonimir Dobrović, v. r.