09. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m

9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
23. srpnja 2018. godine (ponedjeljak), s početkom u 9 sati. 

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća održane 17. travnja 2018. godine,
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pirovac za 2017. godinu,
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu,
4. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Pirovac,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika,
7. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2018. godine.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te voditeljica Službe za financije.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 09. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA