08. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m

8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
17. travnja 2018. godine (utorak), s početkom u 13 sati.
Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane 12. ožujka 2018. godine,
2. Prijedlog Izmjena i dopuna (I.) Proračuna Općine Pirovac za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu,
3. Prijedlog Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2018. godinu,
4. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2018. godinu,
5. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2018. godinu,
6. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Pirovac za 2018. godinu,
7. Prijedlog Izmjena Programa socijalnih potreba Općine Pirovac za 2018. godinu,
8. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Pirovac,
9. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Pirovac za 2017. godinu,
10. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Pirovac za 2018. godinu,
11. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Pirovac za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te voditeljica Službe za financije.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 08. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA