07. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m

7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
12. ožujka 2018. godine (ponedjeljak), s početkom u 9,00 sati.
Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća održane 14. prosinca 2017. godine,
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata zamjenika vijećnika te polaganje prisege,
3. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Pirovac,
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2018. godini,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju ugovora o povjeravanju poslova,
6. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. 07. – 31. 12. 2017. godine,
7. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pirovac za 2017. godinu,
8. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. 07. – 31. 12. 2017. godine,
9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Pirovac za 2017. godinu,
10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za
2017. godinu,
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja,
12. Izbor Odbora za priznanja.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik te zamjenik općinskog načelnika.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
mr.oec. Zvonimira Dobrović, v.r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 07. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA