06. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m

6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan 
14. prosinca 2017. godine (četvrtak), s početkom u 17,30 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća održane 7. prosinca 2017. godine,
2. Prijedlog Proračuna Općine Pirovac za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu (Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Pirovac za razdoblje od 2018. – 2020. godine),
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pirovac za 2018. godinu,
4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2018. godinu,
5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2018. godinu,
6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2018. godinu,
7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Pirovac za 2018. godinu,
8. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Pirovac za 2018. godinu,
9. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu,
10. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa na području naselja Pirovac,
11. Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja,
12. Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Pirovac u 2017. godini,
13. Suglasnost za sufinanciranje troškova nastalih u postupku izvlaštenja nekretnina za potrebe izgradnje sustava aglomeracije Pirovac-Tisno-Jezera,
14. Suglasnost za otpisivanje duga na ime transfera 30% sredstava boravišne pristojbe.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, voditeljica Službe za financije te direktor Turističkog ureda Turističke zajednice OP.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 06. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA