19. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13. i 9/18.),

s a z i v a m

19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
12. prosinca 2019. godine (četvrtak), s početkom u 10 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća održane 31. listopada 2019. godine,
2. Prijedlog Izmjena i dopuna (II.) Proračuna Općine Pirovac za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu (Prijedlog Izmjena (II.) Plana razvojnih programa Općine Pirovac za razdoblje od 2019. – 2021. godine),
3. Prijedlog Izmjena (II.) Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2019. godinu,
4. Prijedlog Izmjena (II.) Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2019. godinu,
5. Prijedlog Izmjena (II.) Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2019. godinu,
6. Prijedlog Izmjena (I.) Programa socijalnih potreba Općine Pirovac za 2019. godinu,
7. Prijedlog Proračuna Općine Pirovac za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu (Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Pirovac za razdoblje od 2020. – 2022. godine),
8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pirovac za 2020. godinu,
9. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2020. godinu,
10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2020. godinu,
11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2020. godinu,
12. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Pirovac za 2020. godinu,
13. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Pirovac za 2020. godinu,
14. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu,
15. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pirovac,
16. Godišnji financijski izvještaj trgovačkog društva „Vrilo” d.o.o. Pirovac za 2018. godinu,
17. Financijski izvještaj Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pirovac za 2018. godinu,
18. Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Pirovac u 2019. godini.
19. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pirovac i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, voditeljica Službe za financije te direktor trgovačkog društva „Vrilo” d.o.o.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 19. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA