17. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13. i 9/18.),

s a z i v a m

17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
19. kolovoza 2019. godine (ponedjeljak), s početkom u 9 sati. 

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća održane 19. lipnja 2019. godine,
2. Prijedlog Izmjena i dopuna (I.) Proračuna Općine Pirovac za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu,
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pirovac za 2019. godinu,
4. Prijedlog Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2019. godinu,
5. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2019. godinu,
6. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2019. godinu,
7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2019. godini,
8. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Pirovac,
9. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora,
10. Prijedlog Programa izgradnje Poduzetničke zone Torine,
11. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2019. godine,
12. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2019. godine.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te voditeljica Službe za financije.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 17. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA