16. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13. i 9/18.), iz osobito opravdanih razloga

s a z i v a m

16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
19. lipnja 2019. godine (srijeda), s početkom u 9 sati. 

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća održane 17. travnja 2019. godine,
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija groblja Sv. Ante u Pirovcu”.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 16. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA