15. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13. i 9/18.),

s a z i v a m
15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
17. travnja 2019. godine (srijeda), s početkom u 9 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23. Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća održane 30. siječnja 2019. godine,
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pirovac za 2018. godinu,
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu,
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2018. godinu,
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2018. godinu,
6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pirovac za 2018. godinu,
7. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Pirovac,
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje trgovačkom društvu Vrilo d.o.o.,
9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo,
10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama,
11. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Pirovac za 2019. godinu,
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o davanju na korištenje javnih površina,
13. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Pirovac za 2018. godinu.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te voditeljica Službe za financije.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
mr.oec. Zvonimir Dobrović, v.r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 15. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA