14. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13. i 9/18.),

s a z i v a m
14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
30. siječnja 2019. godine (srijeda), s početkom u 9 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća održane 12. prosinca 2018. godine,
2. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu,
3. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
4. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu,
5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2019. godini,
6. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. 07. – 31. 12. 2018. godine,
7. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. 07. – 31. 12. 2018. godine.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik te zamjenik općinskog načelnika.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 14. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA